3 steg ut av inkassoproblemene

0

Sliter du med inkassosaker der gjelden bare øker og øker, uten at du klarer å se noen vei ut av problemene? Det er ingen enkelt løsning på problemet, men det er heller ikke umulig. Så lenge du tar grep og gjør noe med situasjonen, trenger ikke veien frem til løsning å være så veldig lang.

1 – Få oversikt over økonomien din

Det viktigste du gjør er å få oversikt over situasjonen din. Start med å åpne alle brev fra inkassoselskaper og kreditorer du har liggende, og lag en liste over alle inkassosakene du har imot deg og hvor stort beløpet er på hver sak.

I tillegg til en liste over gjelden din, bør du også lage et budsjett over dine inntekter og utgifter, så du ser hva du faktisk bruker pengene dine på hver måned, og hvor mye du har tilovers når alle faste utgifter er betalt. Ikke bare gjør dette deg bevist på hvor pengene blir av, det gir deg også et svar på hvor mye du har til å betale ned på inkassogjelden din hver måned.

Har du inkassosaker på mindre beløp, som du har mulighet for å betale her og nå, så gjør det. Ikke bare sikrer du at det ikke påløper ytterligere inkassosalærer på saken, du får den også ut av verden, slik at du kan fokusere din energi på de større sakene, der du er nødt til å få i stand en avdragsordning.

Du bør ikke falle for fristelsen til å ta opp ytterligere usikret gjeld her og nå, da det fort kan gjøre problemene værre. Kredittkrt.no har en liten forklaring på hvorfor det er en dårlig ide å betale gjeld med ny gjeld.

2 – Kontakt inkassobyrået

Når du har oversikt over dine åpne inkassosaker er tiden inne for å kontakte inkassobyrået eller byråene hvis du har saker fra flere selskaper. For å kunne dokumentere konktakten i ettertid, anbefales det å ta kontakt skriftlig, primært via epost. Ikke gi noen lang utredning om økonomien din og hvorfor du ikke har betalt, fokuser på løsningen. Legg frem budsjettet ditt og fortell hvor mye du har mulighet for å betale ned på saken hver måned. Husk at hvis du har flere saker, må du fordele ditt disponible beløp på alle sakene, slik at du får betalt ned på alle, hver måned.

Inkassoselskapene vil normalt alltid være villige til å gi deg en avdragsordning. Klarer du å betale ned saken på fire avdrag eller mindre, vil det ikke være noen ekstra kostnader forbundet med nedbetalingen (ut over forsikringselementene). Har avdragsordningen 5 avdrag eller flere, vil inkassobyrået kreve deg 1005kr. i gebyr for å sette opp avtalen.

3 – Følg avdragsordningen nøye

Når først du har fått istand en nedbetalingsordning på en inkassosak er det utrolig viktig at du faktisk overholder avtalen. Bryter du avtalen ved å ikke betale et avdrag til tiden, er det ingen automatikk i at du får en ny sjanse. inkassobyrået kan da fort miste tålmodigheten med deg og sette hard mot hard og kjøre på med rettslige skritt i saken for å få drevet inn pengene. Hvis noe uforutsett skjer slik at du ser at du får problemer med å betale et avdrag, så vær for alt i verden proaktiv og ta kontakt med inkassoselskapet før forfallsdatoen på avdraget, da vil sjansen for å finne en løsning være mye høyere.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR