Dette gjør du når du har mottatt et inkassovarsel

0

Har du mottatt et inkassovarsel i posten, så ikke stress, du har fremdeles tid til å rydde opp i problemet. Det første du bør sjekke er om du faktisk er enig i kravet du har mottatt inkassovarsel på, eller ikke. Det er ikke unormalt at noen bedrifter sender inkassovarsel på krav de ikke har dekning for og du bør for all del ikke la deg presse til å betale en regning du ikke er enig i.

Det er viktig å huske på at et inkassovarsel er bare nettopp det – Et varsel om at inkasso kan iverksettes hvis du ikke tar grep. At du mottar et inkassovarsel betyr altså ikke at inkasso faktisk er iverksatt og du har fremdeles tid til å ordne opp, før kostbare inkassosalærer begynner å påløpe.

Er du uenig i kravet?

Hvis du er uenig i kravet du har mottatt inkassovarsel på, er det aller første du må gjøre å ta kontakt med dem som har sendt deg varslet (dette kan være et inkassobyrå eller firmaet som mener de har et krav mot deg). Det anbefales at du gjør denne kontakten skriftlig, via epost, slik at du kan dokumentere dette ved en senere anledning, skulle det bli nødvendig. Det kan også være lurt å ta en utskrift av eposten du sender, slik at du har denne i tilfeller der du skulle komme i skade for å slette eposten.

Du trenger ikke å gi noen lang og grundig utredning om hvorfor du er uenig i kravet. Det holder å presisere at kravet er omtvistet og gi en kort begrundelse på hvorfor du mener at kravet er uriktig. Forbrukerrådet har en mengde nyttige maler for klagebrev, og her finner du også maler for brev for å bestride et mottatt inkassovarsel.

Så lenge din innsigelse mot kravet ikke er åpenbar grunnløs, så skal inkassobyrået umiddelbart legge saken på is og kontakte kreditor, de kan med andre ord ikke gå videre med saken og starte inkassoprosessen. Så lenge du har gitt en grei begrunnelse for hvorfor du bestrider kravet, er eneste løsning for inkassoselskapet hvis de ønsker å gå videre med saken, å sende den over til forliksrådet i din kommune, for videre behandling.

Hvis du ikke er uenig i kravet

Hvis inkassovarslet du har mottatt gjelder en helt kurant sak der du ikke bestrider at du skylder kreditor penger, må du vurdere hvilke muligheter du har for betaling. Kan du betale hele kravet her og nå, så gjør det, da det er både det enkleste og rimeligste for deg.

Har du ikke anledning til å betale, så ta kontakt med inkassobyrået så raskt som mulig, og under alle omstendigheter innenfor 14 dager fra datoen på inkassovarslet. Hver ærlig og høflig når du kontakter inkassoselskapet og si det som det er, at du ikke har penger til å betale her og nå, men at du selvsagt ønsker å gjøre opp for deg. Du bør også legge frem et forslag til hvordan du skal få betalt hele kravet. Hvis du for eksempel får feriepenger utbetalt om 6 uker, så foreslå at du betaler da.

Har du ikke utsikt til et større pengebeløp på konto med det første, så bør du foreslå en avbetalingsordning. Det vil alltid være en fordel hvis du kan betale en del av kravet her og nå, og så dele resten opp i 3-5 avdrag. I de fleste tilfeller er dette helt greit for inkassobyrået, og de vil gå med på en slik avtale. En avbetalingsavtale er dog ikke ensbetydende med at du slipper helt unna gebyrene. Inkassoselskapet har anledning til å ilegge deg et gebyr for inngåelse av nedbetalingsavtalen, men dette vil uansett være mye rimeligere enn å la saken gå til ordinær inkasso, med alle de gebyrer og inkassosalærer det medfører.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR