Du er ansvarlig for å motta inkassovarsel

1

Det er et lovkrav i henhold til Inkassoloven, at et inkassovarsel skal leveres på papir, hvilket i alle praktiske tilfeller vil si at varslet blir sendt pr. post. Men hva skjer hvis du ikke mottar varslet og dermed ikke blir klar over at du holder på å få åpnet en inkassosak imot deg?

Dessverre er loven slik at du er ansvarlig for å motta inkassovarslet, så blir det borte i posten, så er det du som bærer ansvaret for dette (på tross av at det ikke er din feil). Så lenge firmaet som har sendt deg inkassovarslet, kan bevise at de har sendt varslet, så er det tilstrekkelig. At du aldri har mottatt noe varsel er dessverre helt irrelevant for videre gang i saken.

Når det kommer til hvilke krav det stilles til avsender for å dokumentere at inkassovarslet faktisk er sendt, så er dette noe som har vært behandlet i rettsystemet og i Finansklagenemnda Inkasso flere ganger, så her er praksisen ganske godt innarbeidet. Så lenge avsender kan vise til en digital kopi av varslet, i tillegg for en form for logg som viser dato, mottaker og identifikasjon av brevet, så er dette tilstrekkelig dokumentasjon på at brevet faktisk er sendt. Det er ikke noe krav om at et inkassovarsel skal sendes rekommandert.

Hva hvis jeg har flyttet?

Når du flytter har du plikt til å melde adresseendringen til folkeregisteret. I tillegg bør du informere dine kreditorer om den nye adressen din. Det er kreditors ansvar å videresende ny adresse til inkassobyrået, så har du sendt adresseendring til den du skylder penger, og de ikke informerer inkassoselskapet om den nye adressen, slik at inkassovarslet sendes til din gamle adresse, er det i utgangspunktet kreditors ansvar og ikke ditt. Nå er det imidlertid slik at man gjerne får videresendt post til ny adresse i en periode, men eventuell forsinkelse i postgangen på grunn av slik videresending er det du som skyldner som er ansvarlig for.  Det betyr at hvis en inkassosak er igangsatt før du får reagert, fordi inkassovarslet ble forsinket i posten, så er det ditt ansvar.

1 KOMMENTAR

  1. Det er helt tullete at det er omvendt bevisførsel her, det er jo helt umulig å bevise at man ikke har mottatt et brev og inkassomafiaen utnytter det.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR