Er det lurt å spekulere i at inkassobyrået ikke går videre med saken?

1

Når et inkassoselskap ikke kommer noen vei med utenrettslig inkasso, må de vurdere om det er verdt å involvere rettsystemet og ta ut rettslige skritt i saken. Er beløpet på saken lite og anser de det som sannsynlig at skyldner fortsatt ikke vil betale, vil inkassobyrået i mange tilfeller ikke gå videre med saken. Det er selvsagt mulig å spekulere i dette, spesielt med tanke på at saken normalt blir foreldet etter tre år, men er det egentlig så lurt?

Hva er utenrettslig inkasso?

Utenrettslig inkasso er alltid første steg i en inkassoprosess. Her forsøker inkassoselskapet å drive inn gjelden, uten å involvere rettsystemet. Betaler skyldner ikke i denne fasen, er det egentlig lite inkassoselskapet kan gjøre, all den tid at de ikke har noen egentlige sanksjonsmuligheter overfor skyldner. Inkassobyrået kan ikke tvinge skyldner til å betale, det er det bare myndighetene som kan, og det krever at det er tatt ut rettslige skritt i inkassosaken.

Hva er rettslige skritt i en inkassosak?

Hvis den utenrettslige prosessen ikke gir noen resultater, kan inkassoselskapet ta det som kalles rettslige skritt i saken, hvilket vil si at rettsystemet involveres. I praksis betyr dette at saken enten sendes til forliksrådet eller namsmannen, alt etter om saken er omtvistet eller ikke. Å ta ut rettslige skritt er forbundet med en del kostnader, og det er kreditor som må forskuttere disse, for så å kreve dem tilbake fra skyldner. Men hvis skyldner ikke har noen betalingsevne, vil kreditor jo heller ikke få igjen utleggene i forbindelse med det rettslige skrittet, og både kreditor og inkassobyrået er smertelig klar over dette. I mange tilfeller der saken gjelder et mindre beløp, gjerne bare noen få hundredlapper, velger derfor kreditor ofte å heller å avskrive saken frem for å ta risikoen ved å ta rettslige skritt.

Hva skjer med en inkassosak hvis det ikke tas rettslige skritt?

Hvis det ikke tas rettslige skritt i en sak, vil saken bli foreldet 3 år etter at det opprinnelige kravet hadde forfallsdato, altså 36 måneder etter forfall på regningen inkassosaken gjelder (med noen få unntak som beskrevet her). Etter at saken er foreldet har hverken kreditor eller inkassobyrået lengre anledning til å drive inn pengene, og saken er i alle praktiske henseender ute av verden.

Risikoen ved å spekulere i at det ikke tas rettslige skritt

Så hva er risikoen for skyldner ved å spekulere i at inkassobyrået ikke går videre med saken og tar rettslige skritt? Først må vi selvsagt understreke at man alltid bør gjøre opp for seg og betale for de varer eller tjenester man har mottatt. Å ikke gjøre opp for seg og spekulere i at den man skylder penger ikke gidder å drive betalingen inn, er kanskje ikke direkte ulovlig, men spesielt snilt og etisk korrekt er det ikke.

Risikoen man løper, hvis man velger å spekulere i dette, er at inkassobyrået, mot forventning, faktisk velger å ta rettslige skritt. Da står man plutselig i en situasjon der et krav som egentlig bare var på noen få hunderede kroner pluss noen inkassosalærer, plutselig øker med flere tusen kroner og hvis man ikke er raskt ute og gjør opp hele saken, vil man også bli registrert med en betalingsanmerkning, 30 dager etter at det rettslige skrittet ble tatt.

1 KOMMENTAR

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR