Er det moms på inkassosalærer?

0

Salærene et inkassobyrå kan kreve for en sak, er regulert med utgangspunkt i det som kalles inkassosatsen. Som et utgangspunkt belastes momsen på inkassosalærene kreditor. Det vil si at inkassobyrået sender en regning til kreditor for momsen på gebyrene du er pålagt, og det er altså ikke du som skyldner som betaler disse.

Det er imidlertid tilfeller der du som skyldner vil bli krevet også for momsen på salærene – du må med andre ord betale 25% høyere salærer, noe som selvsagt fort merkes. Hvis kreditor driver virksomhet som ikke er momspliktig, vil inkassobyrået ikke kreve momsen fra kreditor, men fra deg som skyldner. Dette gjelder for eksempel krav relatert til lån, forsikring, noen typer undervisning og helsetjenester.

Inkassosatsen reguleres årlig

Inkassosatsen, som er det grunnbeløpet som bestemmer hvor mye en kreditor eller inkassobyrå kan ta i purregebyr, gebyr for å sende betalingsoppfordring og i inkassosalærer, reguleres årlig. Pr. 2016 er inkassosatsen på 670kr.

Et purregebyr kan maksimalt være på 1/10 av inkassosatsen, hvilket betyr at i 2016 har en kreditor ikke lov å kreve mer enn 67kr. i purregebyr. Tilsvarende kan gebyret på en betalingsoppfordring maksimalt være 3/10 av inkassosatsen, altså 201kr.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR