Forbrukslån, inkasso og samlivsbrudd

Det skjer desverre alt for titt at gjeld man har tatt opp sammen, går til inkasso etter et samlivsbrudd og at det etterfølgende blir uenighet om betalingen.

0

Har du tatt opp et forbrukslån med din eks-samboer som medlåntaker, hefter dere normalt begge solidarisk for hele lånet. Mange blir desverre overrasket over dette, og opplever å få problemer med at lånet blir misligholdt og sendt til inkasso, etter et samlivsbrudd.

Det at begge søkere på et lån hefter solidarisk for lånet, betyr i praksis at banken og inkassoselskapet kan gå etter den av partene der de mener det er mest å hente, eller der de anser sjansen for å få betalt som størst. Det betyr også at selv om du betaler din halvdel av gjelden, og din eks ikke betaler en krone, så vil du fremdeles være ansvarlig for også din eks sin del av gjelden.

Hva gjør du hvis din eks ikke betaler sin del av gjelden?

Det er desverre ikke så veldig mye du kan gjøre, ut over å betale hele gjelden og heretter kreve tilbakebetalt (med forsinkelsesrenter) fra din eks. I praksis betyr det at du overtar kravet fra banken, og heretter på egen hånd må rette et krav av samme størrelse mot din eks.

Hvis du bare betaler din andel av lånet, vil du før eller siden oppleve at restkravet blir sendt til Namsmannen og det vil bli foretatt utleggstrekk i lønnen din, eller dine verdier vil bli begjæret solgt. Det kan selvsagt føles helt urimelig siden du faktisk har oppfylt din del av låneavtalen, men desverre er det slik et solidarisk ansvar fungerer. Det beste du kan gjøre er derfor å betale hele kravet og så i ettertid forsøke å hente noe fra din eks. Hvis ikke risikerer du å ende opp med betalingsanmerkninger og økonomiske problemer.

Kan du ikke betale hele kravet her og nå, er det utrolig viktig at du tar kontakt med inkassobyrået for å få til en avdragsordning. Forklar dem situasjonen og gjør det klart at du er innforstått med ditt ansvar, men at du også ønsker at de skal fortsette å drive inn penger fra din ekspartner, slik at du sikrer at det faktisk blir gjort et fortsatt forsøk på å fp din eks til å betale.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR