Hva er en betalingsoppfordring

0

Mottar du en betalingsoppfordring er det første tegn på at det er iverksatt inkasso på den ubetalte regningen, og at det er på tide at du tar grep for å forhindre at du pådrar deg ytterligere gebyrer.

Betalingsoppfordringen sendes 14 dager etter inkassovarslet, forutsatt at du ikke har betalt hele det utestående kravet i mellomtiden. Betalingsoppfordringen er på en måte siste oppfordring om å betale, før virkelig høye inkassosalærer begynner å påløpe saken.

Inkassobyrået kan maksimalt kreve 3/10 av inkassosatsen i gebyr for å sende en betalingsoppfordring. Pr. 01.01.2016 tilsvarer dette 201kr.

Informasjon på betalingsoppfordringen

Betalingsoppfordringen skal sendes på papir, en epost er med andre ord ikke gyldig som betalingsoppfordring. Brevet skal som et minimum inkludere følgende informasjon:

  • Navn på fordringshaveren, altså den du skylder penger
  • Hva kravet gjelder
  • Den totale størrelsen på kravet, spesifisert slik at du kan se hva som er hovedstol og hva som er gebyrer og renter
  • Hvilken rentesats som er benyttet på forsinkelsesrentene, og fra hvilken dato disse rentene er beregnet
  • Konsekvensene hvis du ikke betaler hele kravet før fristen på betalingsoppfordringen
  • Dine rettigheter som forbruker i forhold til å kreve behandling av saken i Inkassoklagenemnda.

Hvis du ikke klarer å betale

Hvis du ikke klarer å betale hele kravet før fristen på betalingsoppfordringen, er det uhyre viktig at du tar kontakt med inkassobyrået så raskt som mulig, for å unngå at saken kommer ute av kontroll og ennå høyere gebyrer påløper. De aller fleste inkassoselskaper vil være villige til å gi deg en betalingsutsettelse eller dele opp betalingen i flere avdrag, men det krever at du er disiplinert nok til å ta grep og kontakte inkassobyrået.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR