Hva er inkassosatsen?

0

Det er heldigvis ikke slik at inkassobyråene kan ta så høye salærer som de ønsker, dette er strengt regulert, med utgangspunkt i det som kalles “inkassosatsen”. Størrelsen på alt fra purregebyr til tungt inkassosalær tar utgangspunkt i inkassosatsen.

Alle gebyrer og salærer i forbindelse med inndrivelse av pengekrav er utledet av inkassosatsen. En betalingsoppfordring kan for eksempel maksimalt ha et gebyr på 3/10 av inkassosatsen og tilsvarende kan et avdragssalær (gebyret inkassobyrået tar for å opprette en avdragsordning), maksimalt være på 1,5 x inkassosatsen.

Inkassosatsen justeres årlig

Inkassosatsen fastsettes årlig av regjeringen i det som heter “Forskrift om inkassosatsen“. I 2016 er inkassosatsen på 670kr. Det er ikke tilfeldig hvor mye inkassosatsen øker hvert år, beløpet er stort sett indeksregulert med en avrunding til nærmeste hele ti-krone. Dette er av rent praktiske årsaker, for å sikre at for eksempel et purregebyr, som er 1/10 av inkassosatsen, alltid vil være et heltal.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR