Hva er maksimalt gebyr på et inkassovarsel?

0

Før et krav kan sendes til inkasso, må kreditor sende et inkassovarsel med en betalingsfrist på minimum 14 dager. Gebyret det er anledning til å ta på et inkassovarsel er regulert i Inkassoloven, i tillegg til at inkassovarslet skal oppfylle en rekke formelle krav.

Et inkassovarsel kan i prinsippet sendes dagen etter at en regning har passert forfallsdato, men skal kreditor ha anledning til å ilegge et gebyr, må fordringen ha passert forfallsdato med minimum 14 dager, før inkassovarslet sendes. I slike tilfeller har kreditor anledning til å illegge et gebyr på maksimalt 1/10 av inkassosatsen, hvilket pr. desember 2016 tilsvarer 67kr.

Det er ikke noe krav om at kreditor må sende en purring før det kan sendes et inkassovarsel, og det er derfor helt normalt at den første påminnelsen du får om en ubetalt regning, er et inkassovarsel som kommer ca. to uker etter at forfallsdato på regningen er passert.

Andre regler mellom næringsdrivende

Gjelder saken tilfeller der både selger og kjøper er næringsdrivende, kan den maksimale størrelsen på gebyret fravike det som står i Inkassoloven, så lenge dette er klart og tydelig avtalt mellom partene, før avtalen inngås. Selger har uansett ikke anledning til å kreve et høyere gebyr enn det som er den faktiske kostnaden med å produsere og sende inkassovarslet. Det er dessverre fra tid til annen eksempler på næringsdrivende som ønsker å utnytte unntaket i Inkassoloven ved transaksjoner mellom firmaer, til å ta skyhøye gebyrer, noe som rett og slett ikke er lovlig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR