Hvilke krav stilles det til et inkassovarsel?

1

Det er ikke rett frem for en kreditor å utforme et inkassovarsel som de ønsker, det er strengt regulert når et inkassovarsel kan sendes og hva det skal inneholde. Hvis ikke disse retningslinjene er overholdt er inkassovarslet ugyldig og du kan i ytterste tilfelle rapportere den som har sendt varslet, til Finansklagenemnda Inkasso (tidligere Inkassoklagenemnda).

Følgende krav gjelder for et inkassovarsel:

  • Varslet skal leveres på papir, inkassovarsel pr. epost er med andre ord ikke gyldig
  • Overskriften “Inkassovarsel” eller “Varsel om inkasso” skal finnes på varslet
  • Betalingsfristen på varslet skal være minimum 14 dager
  • Inkassovarslet kan i prinsippet sendes dagen etter at kravet har forfalt, men skal kreditor kunne ilegge gebyr for sending av inkassovarslet, må betalingsfristen være overskredet med minimum 14 dager.
  • Gebyret på inkassovarslet kan maksimalt være 1/10 av inkassosatsen, som fastsettes av Staten årlig. Pr. 01.01.2016 er inkassosatsen på 670kr., hvilket betyr at makimalt gebyr på inkassovarslet er 67kr.
  • Det er ikke noe krav om at du må ha mottatt en purring først. Inkassovarsel kan gjerne være første påmindelsen du får om kravet, etter forfallsdato.
  • Varslet må inneholde kreditors navn on kontaktinformasjon, og informasjon om hva kravet gjelder. Dette må være spesifisert, slik at du kan se hvor mye som gjelder hovedstolen på kravet og hvor mye som er renter og gebyrer.

Se også: Hva gjør jeg når jeg har mottatt et inkassovarsel?

1 KOMMENTAR

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR