Ikke betal krav fra Njord Law Firm

Forbrukerrådet går nå ut med en klar advarsel mot Njord Law Firm og deres krav om betaling for ulovlig nedlastning.

1

Vi har tidligere skrevet om det danske advokatfirmaet Njord Law Firm, som har sendt brev til tusenvis av norske Internettbrukere, med krav om betaling for ulovlig nedlastning av filmen “London is Falling”.

Brevet som Njord Law Firm sender ut, bærer preg av ren utpressing. Mottaker blir beskyldt for å ulovlig å ha lastet ned filmen fra Internett, og det trues med store konsekvenser hvis advokatfirmaet skulle velge å ta saken videre til rettsystemet. For å unngå dette, tilbys mottaker å betale 2.700kr. som et forlik, mot at Njord Law Firm og deres oppdragsgiver, frasier seg retten til å gå videre med saken. Problemet er bare at lovgrunnlaget for et slikt brev er heller tvilsomt, og som om det ikke skulle være nok, har det også gjentatte ganger blitt påvist store feil i datagrunnlaget som Njord Law Firm har benyttet seg av. De har med andre ord sendt ut trusselbrev til en mengde personer som aldri har lastet ned den omtalte filmen. Bevisbyrden ligger her selvsagt på Njord, og det må forventes at de utmerket er klar over at bevisene deres aldri vil holde i en norsk rettssal.

Forbrukerrådet er klar i sin dom over Njord Law Firm

Forbrukerrådet er klinkende klar i sin dom over brevet fra Njord Law Firm; Ikke betalt kravet, og ikke svar på spørsmålene i brevet. Innholdet i brevet fremstår som en ren trussel, og avsender har ikke noe bevisgrunnlag for å trekke konklusjonen de gjør. I følge Forbrukerrådet vil det derfor ikke være i henhold til god inkassoskik å sende kravet videre til inkasso, om mottaker skulle velge å ikke betale. Skulle Njord Law Firm derimot velge å gå videre med saken, oppfordres det til å ta kontakt med Forbrukerrådet for juridisk assistanse.

1 KOMMENTAR

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR