Inkassorente på kredittkort- og forbruksgjeld

Forsinkelsesrenten på inkassokrav er strengt regulert, men hva skjer med renten når en gjeld som har en høyere rente enn forsinkelsesrenten, sendes til inkasso?

0

Forsinkelsesrenten fastsettes av regjeringen hver 6. måned, og er den maksimale rentesatsen et inkassobyrå har lov til å ta på et krav. Det er imidlertid et unntak, og det er hvis gjelden som har gått til inkasso, faktisk hadde en høyere rente enn satsen for forsinkelsesrenten, da vil det være den opprinnelige renten som gjelder, også etter at kravet har havnet hos inkassobyrået.

De aller fleste kredittkort og usikrede forbrukslån på markedet idag, har en rentesats som ligger godt over forsinkelsesrenten. Pr. 1. januar 2017 er forsinkelsesrente-satsen på 8,50% p.a. og det er bare de aller rimeligste forbrukslånene som har en rente lavere enn dette. Når et kredittkort- eller forbrukslån blir misligholdt og sendes til inkasso, vil det derfor i de fleste tilfeller ikke føre til en økning i renten du må betale på gjelden.

Rent praktisk er dette regulert i kredittavtalen du signerte når du takket ja til kredittkortet eller forbrukslånet. De aller fleste slike avtaler har gjerne an klausul med en ordlyd omtrent som denne:

“Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som er på Kredittavtalen til enhver tid.”

Ovennevnte er et utdrag fra kredittavtalen for Santander Consumer Bank sine kredittkort.

Kontakt inkassoselskapet så raskt som mulig

Har din forbruksgjeld først gått til inkasso, er det utrolig viktig at du tar kontakt med inkassobyrået så raskt som mulig, for å inngå en avdragsordning. Trenger du en avdragsordning som løper over mer enn fire avdrag, vil inkassobyrået ha rett til å ilegge deg et gebyr for å dekke kostnadene med opprettelse av nedbetalingsplanen, men ut over dette, vil det ikke påløpe ytterligere gebyrer (så lenge du faktisk overholder avdragsordningen).

Vurder refinansiering av inkassogjelden

Spesielt hvis du eier din egen bolig og har en god del egenkapital oppspart i denne, kan det ofte være lurt å vurdere muligheten for å refinansiere inkassogjelden ved å ta opp et lån med pant i boligen, som du benytter for å betale ned inkassogjelden. Et lån med pant i bolig vil gi deg en mye lavere rente enn hva du må betale på en usikret gjeldspost som er gått til inkasso. Samtidig er det dog viktig å huske på at det er en del kostnader forbundet med å ta opp et nytt lån med pant i fast eiendom, og løpetiden er ofte mye lengre på et slikt lån enn på et usikret lån. Inkassokravet bør derfor være av en viss størrelse, for at det skal lønne seg å refinansiere det med et boliglån.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR