Kan jeg få avbetaling på en inkassosak?

2

Har du et ubetalt krav der det er igangsatt inkasso bør du hurtigst mulig komme i en dialog med inkassoselskapet, så du unngår at det blir tatt ut rettslige skritt i saken, noen som bare vil gjøre det hele ennå dyrere og vanskeligere å ordne opp i.

Har du ikke penger til å betale hele inkassokravet her og nå, så ta kontakt med inkassoselskapet og hør om muligheten for å inngå en avdragsordning. I de aller fleste tilfeller er dette noe inkassobyrået vil innvilge deg mer eller mindre automatisk, uten noen form for diskusjon, så lenge kravet er av en viss størrelse. Du vil neppe få innvilget en nedbetalingsavtale på et krav på 600kr. for å si det slik, men på krav fra et par tusenlapper og oppover, er det sjeldent et problem.

Hva koster en avbetalingsordning?

Det er strengt regulert hva inkassobyrået har anledning til å kreve av salær for å inngå en nedbetalingsavtale med skyldner. Det er med andre ord ikke slik at dette er noe inkassoselskapet kan bestemme selv, de må følge de fastsatte satsene, og kostnaden vil derfor også være lik fra selskap til selskap.

Hvis du kan betale ned hele gjelden på 4 avdrag eller mindre, har inkassobyrået ikke anledning til å kreve deg noe ekstra gebyr for avdragsordningen. Du vil selvsagt fortsatt måtte betale renter på den til enhver tid utestående gjelden, men ingenting ut over dette. Når du først har inngått en avtale om nedbetaling, har inkassobyrået heller ikke anledning til å fortsette den ordinære inkassoprosessen på kravet, og det vil derfor heller ikke påløpe ytterligere inkassosalærer.

Må du betale ned gjelden over mer enn fire avdrag, har inkassoselskapet anledning til å kreve et gebyr for dette. Pr. desember 2016 er den maksimale satsen for dette gebyret 1005kr.

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR