Kan jeg få forbrukslån når jeg har inkassogjeld?

0

De aller fleste banker som tilbyr forbrukslån på det norske markedet, har som betingelse at man ikke har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, for å få innvilget et lån. Men er det faktisk slik at bare fordi du sliter med en sak hos et inkassobyrå, så er du utelukket fra å ta opp et forbrukslån?

Inkassosak er ikke det samme som en betalingsanmerkning

Det aller første det er viktig å ha helt klart for seg, er at en inkassosak ikke er det samme som en betalingsanmerkning. En vanlig inkassosak er det som kalles “Utenrettslig”, det vil si at rettsystemet, i form av Forliksrådet eller Namsmannen ikke er involvert i saken. En betalingsanmerkning kan først ilegges når det er tatt rettslige skritt i en sak, og den går fra å være en utenrettslig inkassosak, til å bli en rettslig inkassosak.

Det er heldigvis slik at reglene rundt når en betalingsanmerkning kan registreres, er strengt regulert, og det er ikke noe inkassobyrået kan gjøre uten videre. Så lenge du har en inkassosak det ikke er tatt rettslige skritt på, har du med andre ord heller ikke fått registrert noen betalingsanmerkning på grunn av saken.

Er du usikker på om du har noen registrerte betalingsanmerkninger, er det noe du raskt og helt gratis kan sjekke online. Før du får registrert en betalingsanmerkning skal du også motta et gjenpartsbrev i posten, som varsler deg om den forestående registreringen og dine muligheter for å klage på dette.

Banken kan ikke sjekke om du har utenrettslige inkassosaker

Siden det (enn så lenge) ikke finnes noe sentralt gjeldsregister i Norge, har banken heller ingen praktisk mulighet for å sjekke om du har noen pågående inkassosaker, der det fortsatt ikke er tatt ut rettslige skritt. Banken kan godt ha som betingelse at du ikke har noe inkassogjeld for å få lån, men i praksis blir det opp til din egen samvittighet om du vil informere banken om dine utenrettslige inkassosaker eller ikke. Hvis du nevner sakene for banken, vil din lånesøknad høyst sannsynlig bli avslått, eller du vil bli tilbudt en mye høyere nominell rente, mens hvis du tier om din inkassogjeld, så vil det være en mye større sjanse for at søknaden blir innvilget.

Ikke lån mer enn du greier å betjene

På tross av at banken kanskje ikke har noen praktisk mulighet for å sjekke din inkassogjeld, bør du selvsagt selv være ansvarlig nok til å ikke låne mer penger enn det du faktisk klarer å betjene hver måned. Hvis du har en eller flere pågående inkassosaker, er det mye som tyder på at din privatøkonomi kanskje ikke er veldig solid, og det vil i de fleste tilfeller kanskje være bedre å prioritere å få orden på økonomien, før du tar opp mer dyr forbruksgjeld.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR