Kan kreditor sende inkassovarsel uten først å sende purring?

0

Har du mottatt et inkassovarsel på en ubetalt regning, uten at kreditor har sendt deg noen form for purring først? Dette er faktisk helt lovlig og noe svært mange firmaer gjør. Det er ikke noe krav om at man skal ha sendt minimum en purring, før man kan sende et inkassovarsel, så mange velger å gå rett på sak og “true” med inkasso så tidlig i prosessen som mulig.

Det er en del formelle krav som skal være oppfylt i et inkassovarsel, men så lenger kreditor følger disse, er det fritt frem med å sende varslet. I prinsippet kan kreditor godt sende deg inkassovarsel dagen etter forfallsdato på regningen, men da kan det ikke kreves noe gebyr for varslet. For at kreditor skal kunne kreve deg for et gebyr, må forfallsdatoen ha vært overskredet med mer enn 14 dager, før inkassovarslet sendes.

Kan kreditor sende flere inkassovarsler på samme sak?

Svaret er ganske enkelt; Ja, det er fritt frem for firmaet å sende så mange inkassovarsler de ønsker, men de kan bare kreve gebyr for ett av varslene. Det er altså ikke slik at kreditor kan sende deg ti inkassovarsler og kreve deg for et gebyr på hver av disse.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler inkassovarslet?

Et inkassovarsel er, som navnet antyder, et varsel om at det vil bli iverksatt inkasso hvis du ikke betaler før fristen på varslet. Hvis du ennå ikke har betalt 14 dager etter forfall på inkassovarslet, kan kreditor sette igang inkassoprosessen, der første steg er å sende deg en betalingsoppfordring. De fleste kreditorer velger å la et inkassobyrå foreta inkassoprosessen, men det er ikke noe i veien for at kreditor selv gjør jobb, det blir da det som gjerne kalles “egeninkasso”.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR