Når blir en betalingsanmerkning registrert?

2

Mange blir redde når de mottar et inkassovarsel og de velger kanskje å betale et krav de ikke er enige i, av frykt for å bli registrert som en dårlig betaler. Heldigvis er det norske lovværket veldig klart på når en betalingsanmerkning kan registreres, og kravene som stilles til de som har myndighet til å registrere anmerkninger er strenge.

Det er kredittopplysningsbyråer som Soliditet og Experian som i Norge står for registrering av betalingsanmerkninger og drift av databasene med informasjon om kreditthistorien til normenn. For å kunne rapportere inn betalingsanmerkninger til disse kredittbyråene må man ha konsesjon fra finanstilsynet. I praksis er det bare inkassoselskaper og Staten som har slik myndighet, private firmaer eller banker kan ikke få registrert en betalingsanmerkning på deg.

Rettslige skritt før en betalingsanmerkning kan registreres

Det at du mottar et inkassovarsel eller at det er igangsatt inkasso på en sak, er ikke nok til at det kan registreres en betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning på en sak kan ikke registreres før tidligst 30 dager etter at det er iverksatt det som kalles “rettslige skritt” i en sak. I praksis betyr det at inkassobyrået har oversendt saken til Forliksrådet eller Namsmannen for behandling og det er altså tidligst en måned etter slik oversending at inkassobyrået kan be kredittbyrået om å registrere en betalingsanmerkning.

Gjelder saken mislighold av et lån, vil du i de fleste tilfeller ha underskrevet et gjeldsbrev, og da kan inkassobyrået sende saken direkte til Namsmannen slik at det kan foretas utleggstrekk i lønnen din, men det er fremdeles slik at registreringen av betalingsanmerkningen ikke kan skje før 30 dager etter at saken er oversendt Namsmannen.

Anmerkningen slettes når kravet er gjort opp

En betalingsanmerkning  skal automatisk bli slettet når du har gjort opp for deg og betalt hele kravet saken gjelder. Du må betale hele den utestående gjelden på saken, inkludert påløpte inkassosalærer, gebyrer og renter. Betaler du bare hovedstolen på kravet, er dette ikke tilstrekkelig til å få betalingsanmerkningen slettet.

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR