Når blir en betalingsanmerkning slettet?

0

Har du først blitt registrert med en betalingsanmerkning er det ingen grunn til å fortvile. Dette er på ingen måte noe som vil følge deg resten av livet, veien ut av problemene er ikke nødvendigvis så veldig lang, og det er helt klare regler for når en betalingsanmerkning skal slettes.

En betalingsanmerkning blir slettet enten når du gjør opp kravet, altså betaler hele gjelden, eller når betalingsanmerkningen blir foreldet.

Når kravet betales

Betaler du inn hele kravet som betalingsanmerkningen gjelder, det vil si både hovedstolen og alle påløpte renter, gebyrer og salærer, så skal betalingsanmerkningen slettes med en gang. I praksis må inkassobyrået kontakte kredittopplysningsbyrået og be dem slette anmerkningen, så det kan gjerne gå noen dager fra du har betalt til betalingsanmerkningen er borte.

Det kan skje at betalingsanmerkningen ikke blir slettet selv om du har gjort opp kravet. Det kan derfor være lurt å ta en sjekk på om anmerkningen fremdeles eksisterer, noen uker etter at du har betalt kravet. Hvis betalingsanmerkningen ikke er borte, må du kontakte den instansen som har registrert anmerkningen (normalt et inkassobyrå), og be dem rette opp i feilen.

Når betalingsanmerkningen foreldes

Du er ikke avhengig av å betale krevet betalingsanmerkningen gjelder, for at den skal bli slettet. Alle betalingsanmerkninger foreldes automatisk 4 år etter den datoen de ble registrert, og de forsvinner da ut av registeret igjen, uansett om kravet fremdeles er ubetalt og ikke foreldet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR