Når blir en inkassosak foreldet?

0

Inkassokrav blir foreldet, akkurat som alle andre former for gjeld, i henhold til foreldelsesloven. Som et utgangspunkt blir et krav foreldet 3 år etter det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve betaling, hvilket i de fleste tilfeller i praksis vil si forfallsdatoen på den opprinnelige fakturaen. Det er imidlertid noen unntak og tilfeller der fristen blir nullstilt.

Hvis det foreligger et signert gjeldsbevis, noe som primært er tilfellet i forbindelse med lån, vil foreldelsesfristen automatisk være ti år. Det vil si at hvis du for eksempel misligholder et forbrukslån, så vil det ta ti år og ikke tre år før kravet er foreldet.

Nullstilling av foreldelsesfristen

Foreldelsesfristen for et krav kan bli nullstilt, det vil si at den utsettes med nye 3 eller 10 år, hvis skyldner erkjenner kravet overfor kreditor. Det er flere måter en slik erkjennelse kan skje på, det kan for eksempel være ved signering av et gjeldsbrev eller ved en delvis betaling av kravet. I prinsippet er det tilstrekkelig at skyldner erkjenner kravet muntlig, for eksempel per telefon, men med mindre samtalen blir tatt opp er det i praksis vanskelig å bevise en mundtlig erkjennelse av gjelden.

Hvis kreditor tar ut rettslige skritt i en sak, det vil si sender saken til forliksrådet eller Namsmannen, avbrytes foreldelsesfristen også. Hvis det rettslige skrittet gjør at skyldner får en dom mot seg i forliksrådet eller at det blir avholdt utleggsforretning, vil den nye foreldelsesfristen være 10 år fra dommen ble avsagt i forliksrådet eller utleggsforretningen ble avholdt.

Hva skjer når et inkassokrav er foreldet?

Når et krav er foreldet har kreditor ikke lengre krav på betaling og inkassobyrået har derfor heller ingen rett til å fortsette å forsøke å drive inn pengene. Noen inkassobyråer som jobber i en gråsone, sender gjerne ut en påminnelse om det utestående kravet også etter at foreldelsesfristen har utløpt, der de gjerne ordlegger seg litt anderledes, slik at det rent juridisk ikke kan fremstå som at de påstår de fremdeles har et krav imot deg. At kravet er foreldet og du ikke har plikt til å betale, nevnes selvsagt ikke med et eneste ord. Slik praksis er i beste fall tvilsom og du bør selvsagt ikke la deg presse til å betale et krav som ikke lengre er gyldig.

Du vil også kunne oppleve at noen inkassoselskaper tar ut rettslige skritt i en sak rett før den blir foreldet, av den eneste grunnen at de ønsker å utsette foreldelsesfristen med 10 år. Det er ikke nødvendigvis noe ulovlig i dette, men det er en praksis som gang på gang har vist seg å være lite effektiv og den koster i praksis bare kreditor mye penger, og de fleste seriøse inkassobyråer har derfor gått bort fra en slik praksis.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR