Når skal inkassobyrået slå sammen krav?

0

Du har kanskje opplevd å få flere regninger fra inkassobyrået, på saker som gjelder ubetalte regninger fra samme firma? Dette gjelder ofte hvis du for eksempel kommer på etterskudd med betalingen av mobil eller Internett abonnement, eller andre former for abonnementbaserte tjenester.

Det fremkommer av Inkassolovens §17 at skylderen plikter å dekke kreditors nødvendige kostnader forbundet med den utenretslige inndrivingen av kravet. Det betyr med andre ord at inkassoselskapet er pliktig til å vurdere om kostnadene ved å drive inn et krav er nødvendige, hvis ikke skal gebyr eller salær ikke kreves.

Hvis inkassobyrået får inn to saker fra samme kreditor mot samme skyldner, på samme tid, så er det helt åpenbart at 2x inkassogebyrer for å drive inn disse to kravene ikke er nødvendig. I slike tilfeller skal inkassobyrået slå sammen kravene til en sak, slik at det bare påløper en omgang med gebyrer.

Unntak fra regelen

Det er en del unntak fra regelen om at krav skal slås sammen. Hvis for eksempel to krav har ulik status og dermed skal drives inn på forskjellig måte, vil det ikke være praktisk mulig å slå sakene sammen. Dette kan for eksempel være hvis det ene av kravene er omtvistet, mens det andre ikke er det. Da skal i utgangspunktet det omtvistet kravet en tur om forliksrådet, mens det ikke-omtvistet kravet kan gå rett til namsmannen.

Hvis skyldner åpenbart ikke kan betale

Hvis inkassobyrået har flere krav fra samme kreditor, mot samme skyldner, som i utgangspunktet kunne ha vært slått sammen, må inkassobyrået i tillegg se på betalingsevnen til skyldner. Hvis det er åpenbart at en utenretslig inndriving ikke vil føre frem, fordi skyldner rett og slett ikke kan betale, er det ikke anset som nødvendig å ilegge inkassosalærer, og inkassoselskapet har derfor ikke anledning til å ta noe gebyr. Det samme gjelder hvis det relativt nylig har vært forsøkt rettslig inndriving av et krav mot skyldner, uten at dette har ført frem. I et slikt tilfelle må inkassobyrået også vurdere om det kan fortsettes med innkreving av det nye kravet, slik at salærer kan ilegges.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR