Refinansiering av inkasso

Refinansiering av inkassogjeld kan være vanskelig, men det finnes heldigvis muligheter.

2

De aller fleste norske banker stiller som krav at man ikke har inkassogjeld eller betalingsanmerkninger, for at man skal få lån til å refinansiere gammel gjeld. Det gjør det vanskelig å få refinansiering av inkassokrav ved å ta opp et nytt lån, men helt umulig er det ikke.

Inkassogjeld er både dyrt og problematisk. Det er en skyhøy rente på slik gjeld, og i de aller fleste tilfeller vil det derfor være fornuftig å bli kvitt inkassogjelden så raskt som mulig. Dette gjelder spesielt hvis du ikke har klart å få til en avbetalingsordning med inkassobyrået, og står i fare for at det blir tatt rettslige skritt i saken.

Hva er refinansiering av inkassogjeld?

Refinansiering av inkassogjeld vil kort fortalt si at man tar opp et nytt lån, som benyttes for å få betalt ut alle inkassosakene man har. Man blir dermed ikke gjeldfri, men frem for å sitte med flere inkassosaker som man må betale høye renter på, og som sliter på nattesøvnen, får man ett lån å forholde seg til og betale avdrag på hver måned. Man vil i de aller fleste tilfeller komme rimeligere ut med et lån, frem for inkassogjeld, og man vil dermed kunne betale ned gjelden raskere.

Refinansiering av inkasso med sikkerhet i egen bolig

Har du egen bolig som ikke er belånt til langt over pipa, vil du i de fleste tilfeller ha mulighet for å få refinansiert din inkassogjeld via et lån med pant i boligen. Noen banker vil kreve at du refinansierer hele boliglånet, og øker det med en sum tilsvarende inkassogjelden din. Andre banker vil i mange tilfeller være villige til å gi deg et helt nytt lån, med 2. prioritetspant i boligen, slik at du ikke rører boliglånet, men tar opp et helt nytt lån.

Refinansiering av inkasso med sikkerhet i foreldres bolig

De fleste banker er også villige til å se på en refinansiering med pant i nærtstående familiemedlems eiendom. Dette vil normalt si at foreldre stiller pant til rådighet for refinansieringen, men det kan i prinsippet også tas pant i boligen til søskende, besteforeldre eller barn.

Refinansiering av inkassogjeld uten sikkerhet

Har du ikke mulighet for å stille sikkerhet i bolig, stiller saken seg desverre mye dårligere. De aller fleste banker vil nekte deg et refinansieringslån hvis du ikke har en bolig å stille som garanti for lånet. Det finnes enkelte unntak, som for eksempel Bank2, som i visse tilfeller kan være med på å refinansiere dyr inkassogjeld uten at du trenger å kunne stille sikkerhet.

Hvordan vet banken at jeg har inkassogjeld?

Svaret er kort og godt; Banken vet ikke at du har inkassogjeld, med mindre det er tatt rettslige skritt i sakene, slik at du har fått registrert en betalingsanmerkning på grunn av saken. Det finnes ikke noe sentralt gjeldsregister i Norge, så banken har ingen mulighet for å sjekke hva du har av uregistrert gjeld. De aller fleste banker spør deg i lånesøknaden om du har inkassosaker. Svarer du, mot bedrevitende, nei til dette spørsmålet, kan du i teorien få problemer senere, siden du har oppgitt uriktige opplysninger i din søknad om lån. Så lenge du bruker lånet til å betale ned inkassogjelden din, og ikke faller for fristelsen og bruker lånet på andre ting, er problemet imidlertid av akademisk karakter, all den tid at din inkassogjeld jo vil bli nedbetalt bare noen få dager etter at du har fått utbetalt lånet.

 

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR