Slik forhindrer du kredittsjekk av deg selv

0

I utgangspunktet kan alle som har en god grunn til det, foreta en kredittsjekk av deg ved å kontakte et kredittopplysningsbyrå. Primært så vil du oppleve at det blir foretatt en kredittsjekk av deg når du tar opp lån eller på annen måte inngår en avtale som inkluderer at et firma gir kreditt til deg, som for eksempel kjøp av Internett- eller mobilabonnement.

Hvis du ønsker at det ikke skal være mulig å foreta en kredittsjekk av deg, uten at du eksplisitt gir din tillatelse til dette, så kan du raskt og enkelt sperre for muligheten, ved å kontakte et kredittbyrå. Flere byråer tilbyr i tillegg selvbetjeningstjenester der du selv kan legge inn in sperre mot kredittsjekk av deg.

Hvorfor sperre for kredittsjekk?

Den viktigste grunnen til å sperre for at andre kan foreta en kredittsjekk av deg, er at du gjør det mye vanskeligere for uærlige personer som forsøker å stjele din identitet. Slike identitetstyverier blir dessverre bare mer og mer vanlige og kan skape store problemer for de som blir berørt.

Som regel vil den som stjeler din identitet utnytte dette til å ta opp lån, forsøke å få utstedt kredittkort og kjøpe varer på avbetaling, i ditt navn. Alle slike aktiviteter krever at banken eller butikken tar en kredittsjekk av deg, så hvis du har sperret for denne muligheten setter du en effektiv stopper for tyvens mulighet til å ta opp gjeld i ditt navn.

Hva hvis jeg trenger å få tatt en kredittsjekk?

Det at du har blokkert for muligheten til å foreta en kredittsjekk av deg er ikke til hinder for at du kan ta opp gjeld eller gjøre ting som krever at et firma kjører en sjekk av deg, det vil bare ta litt lengre tid. I slike tilfeller vil kredittbyrået kontakte deg og spørre om det er greit at de utleverer kredittinformasjon om deg, til det aktuelle firmaet. Hvis du bekrefter dette, går resten av seg selv og firmaet får den infoen de trenger.

Slik gjør du

Har du tilgang til BankID, har Experian en brukervennlig selvbetjeningstjeneste der du enkelt kan sperre for muligheten for å ta en kredittsjekk av deg. Når du har logget inn på tjenesten kan du både se hvilke kredittopplysninger det er registrert om deg selv og enkelt sette opp en sperre for kredittsjekk. Du kan til en hver tid logge inn igjen og fjerne sperren, hvis du har behov for det.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR