Slik tar du kontakt med inkassobyrået

Har du mottatt et inkassovarsel er det utrolig viktig at du tar kontakt med inkassobyrået så raskt som mulig. Vi gir her et par tips til hvordan du bør gå frem.

0

Har du mottatt et inkassovarsel eller et annet brev med et krav fra et inkassobyrå, er det viktig at du holder tungen rett i munden og kommuniserer med inkassoselskapet på rett måte, slik at du unngår problemer i fremtiden.

Er du uenig i kravet?

Hvis du ikke er enig i kravet du har mottatt, må du bestride det overfor inkassobyrået, så raskt som mulig. Dette kan for eksempel være hvis kravet gjelder betaling for noe du aldri mener å ha bestilt, eller hvis du mener du allerede har betalt. Når du har bestridt kravet, har inkassoselskapet plikt til å stoppe inndrivelsen av pengene, frem til din innsigelse er behandlet. Om ikke din innsigelse er åpenbar grunnløs, som for eksempel at du oppgir som grunn til din innsigelse at du ikke gidder å betale, så er inkassobyrået nødt til å ta ut rettslige skritt i saken, hvis de ønsker å gå videre med den, hvilket i praksis vil si at saken må oversendes til forliksrådet for videre behandling. Dreier det seg om et mindre beløp, vil saken i mange tilfeller stoppe her, siden kostnaden ved å ta saken videre, overstiger størrelsen på kravet.

Du bør alltid bestride kravet skriftlig, slik at det ikke kan bli stilt spørsmålstegn ved om du faktisk har bestridt kravet, i fremtiden. De fleste norske inkassobyråer er seriøse og behandler innsigelser som de skal, men det finnes desverre også en del selskaper som bare “ser bort” fra innsigelser og fortsetter inndrivelsen av kravet.

Du vil nesten alltid finne en epostadresse i brevet du har mottatt, og du kan sende din innsigelse til denne adressen. Noen inkassobyråer har egne kundesider, der du kan komme med innsigelser til dine saker, men inkassoselskapet kan ikke kreve at du benytter deg av slike systemer. En innsigelse sendt via epost er juridisk gyldig, og byrået er pliktig til å ta imot og behandle innsigelsen.

Ikke fall for fristelsen å skrive en lang utredning om saken, og for all del ikke la følelsene ta overhånd. Det holder lenge med et par setninger, som for eksempel:

“Viser til sak nummer: xxxxx. Jeg bestrider hermed kravet, med følgende begrundelse: nnnn”

Saksnummeret skal finnes i brevet du har mottatt fra inkassoselskapet. Hold begrundelsen kort, et par setninger holder normalt lenge. Har du noe dokumentasjon for din begrundelse lett tilgjengelig, kan du legge ved dette, men ikke bruk for mye tid og energi på å fremskaffe dette. I siste ende er det opp til inkassobyrået og deres oppdragsgiver å bevise at kravet er gyldig, så ikke gjør jobben for dem.

Er du enig i kravet men kan ikke betale?

Hvis kravet du har mottatt er greit nok, skal du selvsagt ikke bestride det, da fremstår du bare som mindre troverdig hvis saken går videre til Forliksrådet. Du bør imidlertid ta kontakt med inkassoselskapet og forklare dem saken og be om en avdragsordning. I de aller fleste tilfeller vil inkassobyrået gå med på å gi deg en avdragsordning, og inkassosaken vil dermed bli satt på hold, mens du betaler ned på kravet.

Har inkassobyrået en online kundeportal der du kan logge inn og se dine saker, vil du her i de fleste tilfeller også finne et eget valg for å be om en avdragsordning, og da er det like greit å benytte seg av denne muligheten. Du vil normalt finne brukernavn og passord til denne online portal, i brevet fra inkassoselskapet, men noen selskaper lar deg også logge inn ved hjelp av BankID.

Har inkassoselskapet ingen online portal for sine kunder, bør du sende dem en epost. Igjen gjelder det å være kort og konsis i kommunikasjonen, ikke gi noen lang forklaring på hvorfor du ikke kan betale, det er egentlig saken helt uvedkommende. Vis rett og slett til saksnummeret og si at du ikke har mulighet for å betale alt her og nå, men du tilbyr deg å betale xx kr. pr. måned frem til kravet er nedbetalt. Husk at hvis avdragsordningen omfatter fire eller flere avdrag, har inkassobyrået rett til å kreve deg for et gebyr på rett i overkanten av 1.000kr., for dekning av kostnader forbundet med å sette opp avdragsavtalen. I tillegg påløper det selvsagt forsinkelsesrenter på det til enhver tid utestående beløpet, frem til kravet er gjort opp i sin helhet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR