Ta grep før du får betalingsanmerkninger

0

Hvis du har en eller flere ubetalte regninger som har gått til inkasso, er det svært viktig at du tar grep slik at ikke disse går så langt at du drar på deg betalingsanmerkninger. Det er flere ting du kan gjøre, også selv om du ikke har penger til å gjøre opp for deg her og nå, men løsningen kommer ikke av seg selv, du er nødt til å ta det første skrittet og aktivt prøve å komme ut av det økonomiske uføret du har havnet i.

Betalingsanmerkninger reduserer mulighetene dine

Har du først fått en eller flere betalingsanmerkninger vil de aller fleste banker ikke lengre låne deg penger. Dette gjør at du for eksempel ikke lengre vil kunne refinansiere din dyre gjeld og dermed spare penger og få en enklere vei ut av det økonomiske uføret du har havnet i.

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Du vil få registrert en betalingsanmerkning 30 dager etter at inkassobyrået har tatt ut rettslige skritt i saken, hvilket i de aller fleste tilfeller vil si når saken er oversendt til forliksrådet eller Namsmannen. Du får med andre ord ingen betalingsanmerkning bare fordi du har mottatt et inkassovarsel, en betalingsoppfordring eller har en pågående inkassosak der du er blitt ilagt enkelt eller tungt gebyr, saken må ha gått lengre enn dette. Det betyr også at det i de fleste tilfeller ikke er for sent å gjøre noe, så utnytt dette og ta grep med en gang, før problemene vokser seg ennå større.

Hva gjør du hvis du er på vei mot en betalingsanmerkning?

Det beste (og enkleste) er selvsagt å betale kravet, inkludert alle påløpte gebyrer og renter, slik at du får saken ut av verden, men dette er jo dessverre ikke alltid mulig. Hvis du rett og slett ikke har penger til å betale, så bør du kontakte inkassobyrået så raskt som råd er, og forklare dem situasjonen. Det er selvsagt ikke noe hyggelig å måtte gjøre dette, og saksbehandleren hos inkassoselskapet kan kanskje også virke litt brysk og arrogant, men ikke desto mindre er det den eneste vei mot en løsning.

Det beste er hvis du kan betale en del av kravet her og nå, for eksempel 10-20%. Dette øker dine sjanser for at du får inkassobyrået med på å innvilge deg en avbetalingsordning på restbeløpet. Hvis du først har inngått en avtale om nedbetaling av gjelden, vil inkassoselskapet ikke sende kravet til rettslig behandling, og du unngår derfor også betalingsanmerkninger. Men, og dette er svært viktig; Har du først fått innvilget en betalingsavtale, så er det utrolig viktig at du overholder denne til punkt og prikke. Du får neppe flere sjanser og hvis du bryter avtalen, kan inkassobyrået i de fleste tilfeller sende saken direkte til Namsmannen og kreve utlegg i dine verdier og lønnen din. Dette gir deg ikke bare en betalingsanmerkning men koster også mye ekstra penger i form av nye gebyrer og salærer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR